Pô xì po

350.000₫
  • sản phẩm giống hình dùng cho Xì po hoặc Về chế cho xe khác có 2 màu đen và thép Titan
  • cho âm thanh uy lực
  • sản phẩm sản xuất chuẩn Sài Gòn chất lượng Ok âm thanh tê tái

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất