Pô STB

180.000₫
  • sản phẩm giống hình dùng cho pô chuẩn 51 cm
  • sản phẩm gồm ống pô pas và lo xo
  • sảnphẩm có tiêu âm thanh nghe hay
  • sản phẩmcó loại 7 màu và inox các bạn ghi chú màu nào suốt mặc định gửi loại bảy màu nhé Cảm ơn

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất