Pô sc xéo chưa có cổ

280.000₫
  • Sản phẩm giống hình dùng cho các loại xe pô độ
  • phẩmgồm ống bô bát treo và phụ kiện chưa bao gồm cổ pô
  • âm thanh uy lực

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất