pô exciter 135 5 số kiểu Spark (pô móc)

390.000₫
  • sản phẩm giống hình dùng cho Exciter 135 5 số sản phẩm là vô sản xuất móc sẵn âm thanh lực gangta 23 không kéo 60 70 tiếng nổ lớn sản phẩm được khách hàng đánh giá tốt chú ý bộ móc sẵn cảm ơn cổ pô chất liệu inox che bô bằng nhựa ABS

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất